• PLN
  • Euro
  • Dollar

Kategorien

--- Kartonmodellbau Zubehoer Klebstoff WERKZEUGE --- Verlage --- Antiquariat Gipsmodelle und andere AUSVERKAUF FERTIGE MODELLE Sonderangebote Neuheiten empfohlen

newsletter

Um Infos über Neuheiten zu erhalten, geben Sie Ihre E-Mail an

Zahlungen werden abgewickelt von

Paypal

 

Produktblatt

CONTAINER HOLLANDIA


Produktcode : GPM-0432

Hersteller : GPM MODELE - POLAND

 
masstab
1:200
 
Stuck
 
schwer
 
Aussehen
NEU
 
Jahrgang
2015
 
Format
A3
 
stan 2
 
 

Kontenerowiec "Hollandia"

Statek został zbudowany w Stoczni Gdańskiej w 1977 r. Bliźniacze jednostki to Caribia Express. Cordillera, Astronomer Express, Adviser, Caraibe.

Dane charakterystyczne statku:

Długość całkowita                          204 m

Szerokość                                          30,8 m

Zanurzenie                                        10 m

Wyporność                                        23200 T

Moc silnika                                        29000 KM

Prędkość                                            22 w

Zasięg pływania                                              14500Mm

Liczba załogi                                      37 osób

Liczba pasażerów                            20 osób

Liczba kontenerów 40"                 120 szt

Liczba kontenerów 20"                 920 szt

Model został opracowany w skali 1:200, na podstawie Planów Modelarskich Nr 88.

 

Oznaczenia występujące na arkuszach z częściami:

+             część nakleić na brystol

*             część nakleić na karton 0,5 mm

**          część nakleić na karton 1 mm

%  wyciąć białe pole

U           zgiąć na pół i skleić

czerwone liczby oznaczają miejsce przyklejenia części o podanym numerze

niebieski kształt obok elementu obrazuje sposób wygięcia lub wytłoczenia elementu

 

Budowa modelu.

Wodnicę P1, P1a, P1b przypinamy do deski montażowej i przyklejamy do niej nadwodną część szkieletu tj. podłużnicę P2, P2a, P2b oraz wręgi W2 do W26, W9b, W23b. W następnej kolejności przyklejamy pokład rufowy 1. Z elementów W28 do W28f sklejamy szkielet nadbudówki na pokładzie rufowym. Oklejamy go ściankami 2, doklejamy drzwi 2a i przyklejamy do pokładu. Doklejamy dolne części żurawików 3, 3a (Rys.2). Przyklejamy pokłady 4, 4a, 4b. W przedniej części montujemy ściankę pokładu dziobowego 5, W29, 6 (Rys.3). Przyklejamy do szkieletu pokład dziobowy 7. W następnej kolejności przyklejamy dolną część szkieletu P3, P3a, P3b, W2a do W27b, W1. Po oszlifowaniu szkieletu oklejamy krawędzie wręg, wodnicy, i podłużnic paskami cienkiego papieru, które będą służyć za sklejki elementów poszycia kadłuba. Pawęż 8 i jej wewnętrzne nadburcie 8a sklejamy razem tak by zgrały się otwory (Rys.4) i przyklejamy do rufy statku. Do rufowej części burty 9 przyklejamy od wewnątrz nadburcie 9a, również zwracając uwagę na pokrycie się otworów. Przyklejamy także części, których później nie można było by przykleić, a więc wsporniki nadburcia 10a do 10t, poręcz 11, przewłoki 12 i przewłoki rolkowe 13 (Rys. 4). Przed przyklejeniem burty do szkieletu musimy jeszcze przykleić do pokładu pachoły 14. Przyklejamy pozostałe wsporniki nadburcia 15a do 15m oraz przewłokę rolkową 16. Do nadburcia na rufie przyklejamy przewłoki 17, przewłoki rolkowe 18 i wsporniki 19. Dziobowe fragmenty burt 20 sklejamy z nadburciami 20a. Od środka doklejamy wnęki kotwic 21. Po dokładnym ukształtowaniu przyklejamy do szkieletu. Wklejamy wsporniki nadburcia 22 oraz miejsce na kotwicę zapasową 23 (Rys.5). Przyklejamy pozostałe dwa fragmenty burt 24 i 25 oraz listwę 26 (Rys. zestawieniowy). Zanim przykleimy poszycie denne, musimy wykonać stabilizatory przechyłu oraz ster strumieniowy. Płetwa stabilizatora jest wysuwana. Obraca się na osi S3 wykonanej z kawałka wykałaczki (Rys.6). Kratkę przy sterze strumieniowym 29b można wyciąć z kartonu lub wykonać z drutu jako szablon S4 (Rys.7). Poszycie denne 31 do 57 przyklejamy zgodnie z kolejnością numeracji, starannie dopasowując kolejne fragmenty. Rozkład poszycia pokazany jest na rysunku zestawieniowym. Naklejamy listwy 58. Rysunek 8 przedstawia budowę steru 59, 60. Śrubę napędową 61 wykonujemy wg rysunku 9.

Do pokładu rufowego przyklejamy: podkłady pod kontenery 62, polery 63, rolki cumownicze 64 i 65, włazy 66 i 67 oraz zejściówkę 68 z reflektorami 69 (Rys.10). Rysunek 11 przedstawia budowę windy cumowniczej. W sumie wykonujemy 8 sztuk wind 4 prawe i 4 lewe. Przyklejamy sterowniki wind 79, osłony 77 i 78 (Rys.12) oraz szafki wentylacyjne 80 i 81. Do nadburcia przyklejamy poręcz 82. Wykonujemy flagsztok S6, S7 (Rys.13).

Do pokładu dziobowego przyklejamy: pachoły 83, 84, 85, rolki cumownicze 86, 87, windy cumownicze 70 - 76, sterowniki wind 79, osłony 88, 89. Do nadburcia przyklejamy przewłoki 90 i 91, przewłoki rolkowe 92. Przyklejamy właz 93 z falochronem oraz właz 94. Rysunek 15 przedstawia budowę windy kotwicznej, a rysunek 16 stopera łańcucha. Przyklejamy je do pokładu w oznaczonym miejscu. Przyklejamy mniejsze szafki wentylacyjne 102. Do nadburcia przyklejamy pomost 103 z flagsztokiem dziobowym oraz poręcz 104. Następnie przyklejamy większe szafki wentylacyjne 105 do 108 oraz przewłoki 109. Wklejamy schodki na pokład główny 110. Wykonujemy reling do którego przyklejamy koła ratunkowe 111. Kotwice 112 wklejamy do kluz w burtach oraz przyklejamy do części 23. Maszt na pokładzie dziobowym wykonamy w końcowej fazie budowy ze względu na łatwość uszkodzenia.

Rysunek 19 pokazuje sposób budowy zrębic luków ładunkowych. Najpierw wykonujemy szkielet W30 do W30f. Oklejamy boki szkieletu elementami 113 do 113e. Szkielet wklejamy w szczeliny w pokładzie głównym. Doklejamy wsporniki 114 oraz skrzynki Ppoż. 115. Do pokładu wewnątrz luków przyklejamy pionowo elementy W30g i W30h. Do górnych części zrębic 116, 116a, 117, 117a, 118, 118a przyklejamy od dołu trójkąty W31, które ułatwią ich przyklejenie do szkieletu. Przyklejamy elementy 119. W następnej kolejności wykonujemy pomosty między pokrywami luków (Rys.20). Pokrywy luków 128, 128a różnią się między sobą wymiarami i rozmieszczeniem podkładów 128b, dlatego na elementach 116 do 118 zaznaczono na czerwono prostokąty ułatwiające ich odpowiednie przyklejenie. Przyklejamy do pokładu szyny żurawia bramowego 130 oraz zderzaki krańcowe 131. Według rysunku 22 wykonujemy i przyklejamy do pokładu podpory kontenerów 132 do 135 oraz pachoły 136. w Przedniej części pokładu głównego przyklejamy wsporniki nadburcia 137 do 137i a dalej w kierunku rufy wsporniki 138. Wsporniki należy przyklejać pionowo w odległości 0,4 mm od zewnętrznej krawędzi burty. Można użyć do tego celu wzornika wykonanego z części 139, 139a, który oparty o pokład i burtę wyznaczy prawidłową odległość przyklejenia wsporników nadburcia. Sklejamy ze sobą parami paski nadburcia a więc 141 z 141a itd. Przy sklejaniu zwracamy uwagę by pokrywały się ze sobą otwory na przewłoki 140, natomiast na końcach pasków mają powstać zakładki do sklejenia z następnym pasem nadburcia. Przyklejamy nadburcia do wsporników (Rys.23). Wykonujemy i przyklejamy do pokładu i nadburcia podpory kontenerów 146 do 152, w kolejności jak na rysunku 24. Do górnej krawędzi nadburcia przyklejamy poręcz 153. We wnęki nadburcia w tylnej części pokładu wklejamy trapy 154 (Rys.25).

Z części W32 do W32e sklejamy szkielet pierwszego poziomu nadbudówki (Rys.26). Oklejamy ściankami 155, przyklejamy pokład 156 oraz doklejamy pozostałe elementy widoczne na rysunku. Na razie nie przyklejamy wykonanego podzespołu do pokładu statku. Według rysunku 27 sklejamy szkielet głównej bryły nadbudówki. Oklejamy go ściankami 160. Przyklejamy pokład 161. Wykonujemy zewnętrzną klatkę schodową (Rys.28). Sklejamy szkielet mostka kapitańskiego W34 - W34e, oklejamy ścianką 165 (Rys. 29) i przyklejamy do pokładu 161. Całość przyklejamy do pokładu 156, pierwszego poziomu nadbudówki. Następnie przyklejamy przednią ścianę nadbudówki 166, oraz pozostałe elementy mostka kapitańskiego (Rys. 30). Od góry przyklejamy pokład 171 - 171b wraz z nadburciem 172, 172a. Przyklejamy schodki 173 (Rys.31) oraz schodki 174, 174a (Rys.28). Sklejamy szkielet komina W35 - w35d, na górze przyklejamy elementy 175 do 180a, oklejamy poszyciem 181 - 181e i przyklejamy do pokładu 156 (Rys.32). W otwory w pokładzie głównym wklejamy schodki 182 prowadzące na pokład rufowy. Teraz możemy cały zespół nadbudówki przykleić do pokładu. Przyklejamy schodki 183 oraz wsporniki pokładu S26. Od strony rufy przyklejamy ściankę 184. Do pokładu głównego przyklejamy włazy 185, a po obu stronach nadbudówki gretingi 186 i pojemniki drabinki pilota 187, oraz skrzynie 188 (Rys.33). Do pokładów 161 i 171 przyklejamy elementy 189 do 202 (Rys.34). W tylnej części pokładu głównego przyklejamy semiżurawie 203 do 206a, wykonane wg rysunku 35. Budowę szalup ratunkowych 211 do 212d wraz z żurawikami 207 do 210 przedstawia rysunek 36. Na pokładzie dziobowym przyklejamy maszt wykonany wg rysunku 37. Kontenery 218 do 223 (Rys.38) rozmieszczamy na pokładzie rufowym oraz pokrywach luków zgodnie z rysunkiem zestawieniowym.

Budowa bramowego żurawia kontenerowego przedstawiona jest na rysunkach 39 do 47. Gotowy zespół umieszczamy na szynach przed nadbudówką. Do flagsztoka S45 na maszcie rufowym przyklejamy flagę armatora 248, zaś banderę 249 przyklejamy do flagsztoka rufowego S6.


Empfohlene Produkte